24/7 Support

0752-3222646
北斗星
/static/upload/2024/01/17/202401178024.jpg
/static/upload/2024/01/17/202401171371.jpg
/static/upload/2024/01/17/202401175828.jpg
/static/upload/2024/01/17/202401173187.jpg
/static/upload/2024/01/17/202401175457.jpg
/static/upload/2024/01/17/202401171117.jpg

北斗星

Model #: TBD SSTS/FBB
颜色:
  • /static/upload/2024/01/17/202401172491.png
  • /static/upload/2024/01/17/202401178024.jpg
  • /static/upload/2024/01/17/202401171371.jpg
  • /static/upload/2024/01/17/202401175828.jpg
  • /static/upload/2024/01/17/202401173187.jpg
  • /static/upload/2024/01/17/202401175457.jpg
  • /static/upload/2024/01/17/202401171117.jpg

33.jpg

面板材料
面板材料

面板精选 3A英格曼云杉单板, 背侧板材料等拼桃花心实木一体料。

琴头设计
琴头设计

高档印度玫瑰木贴面厚达2.00mm ,定制级古典雕花镀金旋钮 ,轻量化设计 1:18高精密度,校音灵敏精准。

WORTH 碳素琴弦
WORTH 碳素琴弦

采用日本进口高配置Worth 棕色碳素琴弦,稳定性优良,声音爆发力强。

琴颈设计
琴颈设计

采用 set-neck 接柄工艺,加强抗弯曲能力。

无缝指板工艺
无缝指板工艺

创新一体式 CNC,无缝指板工艺,35刀高精密加工,每品音准精确不存在包边脱胶、膨胀、开裂等问题,圆头品丝设计不刮手演奏手感更顺滑。

琴身包边
琴身包边

象牙白色ABS包边。

配置表.jpg