24/7 Support

0752-3222646
AM自由系列 FTSSTS FTSST/2TS
/static/upload/2023/06/14/202306144472.jpg
/static/upload/2023/06/27/202306277972.jpg
/static/upload/2023/06/14/202306142544.jpg
/static/upload/2023/06/14/202306141761.jpg
/static/upload/2023/06/14/202306144522.jpg
/static/upload/2023/06/14/202306143459.jpg
/static/upload/2023/06/14/202306148045.jpg

Model #: FTSSTS FTSST/2TS
颜色:
  • /static/upload/2023/06/28/202306285266.png
  • /static/upload/2023/06/28/202306284821.png
  • /static/upload/2023/06/14/202306144472.jpg
  • /static/upload/2023/06/27/202306277972.jpg
  • /static/upload/2023/06/14/202306142544.jpg
  • /static/upload/2023/06/14/202306141761.jpg
  • /static/upload/2023/06/14/202306144522.jpg
  • /static/upload/2023/06/14/202306143459.jpg
  • /static/upload/2023/06/14/202306148045.jpg

未标题-2.jpg

面板材料
面板材料

面板精选 3A英格曼云杉单板, 背侧板材料 等拼桃花心实木一体料。

琴头设计
琴头设计

高档印度玫瑰木贴面厚达2.00mm ,定制鱼尾型全封闭旋钮轻量化设计高精密度,校音精准。

无缝指板工艺
无缝指板工艺

创新一体式 CNC,无缝指板工艺,35刀高精密加工,每品音准精确不存在包边脱胶、膨胀、开裂等问题,圆头品丝设计不刮手演奏手感更顺滑。

Worth 碳素琴弦
Worth 碳素琴弦

采用日本进口高配置Worth 棕色碳素琴弦,稳定性优良,声音爆发力强。

实木靠手
实木靠手

实木靠手,增加演奏舒适度,靠手精选非洲红花梨。

琴颈设计
琴颈设计

采用 set-neck 接柄工艺,加强抗弯曲能力。

配置.jpg